Kluczowe kwestie prawne przy sprzedaży firmy

0 Comments

Sprzedaż firmy to złożony proces formalny, głównie z uwagi na związane z nim liczne kwestie prawne. Właściciele firm, którzy z różnych powodów decydują się na sprzedanie swojego przedsiębiorstwa, powinni być świadomi kluczowych aspektów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i sukces planowanej transakcji. Poniżej omawiamy najważniejsze zagadnienia prawne związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa.

Sprzedaż przedsiębiorstwa – najważniejsze aspekty prawne 

1. Umowa sprzedaży firmy

Kluczowym dokumentem potrzebnym do realizacji transakcji jest umowa sprzedaży firmy.

Jej przygotowanie warto powierzyć w ręce specjalistów, aby mieć pewność, że zawiera wszystkie niezbędne elementy. W treści umowy należy określić cenę, warunki płatności, zakres sprzedaży, termin przeniesienia własności oraz wszelkie inne istotne postanowienia dotyczące transakcji, w tym klauzule dotyczące zakazów konkurencji oraz inne zapisy umowne.

W celu sprecyzowania wszystkich kluczowych punktów umowy zalecane jest skorzystanie z pomocy ekspertów.

2. Due Diligence

Proces sprzedaży firmy wiąże się też z procesem Due Diligence, którego mianem określa się szczegółowe badanie przed transakcyjne firmy przeprowadzane przez nabywcę. Swoim zakresem obejmuje ono m.in. analizę finansową, organizacyjną i prawną. Szczególnie istotna jest szczegółowa analiza firmowych długów oraz ocena ryzyka związanego z możliwymi sporami prawnymi. Kluczowym obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących sprzedawanego przedsiębiorstwa.

3. Ochrona własności intelektualnej

W sytuacji, gdy sprzedawana firma posiada prawa do własności intelektualnej, w tym znaki towarowe, patenty czy prawa autorskie, należy określić zakres praw będących przedmiotem transakcji. Wszelkie prawa powinny być zarejestrowane i odpowiednio chronione.

4. Zobowiązania wobec pracowników

Sprzedaż firmy wpływa również na pracowników – ich warunki zatrudnienia i uzyskiwane benefity. Ważnym elementem procesu są kwestie związane z prawem pracy. Konieczne jest ustalenie warunków przeniesienia pracowników, analiza obecnych umów pracowniczych oraz doprecyzowanie zabezpieczeń w razie ewentualnych roszczeń ze strony pracowników.

To tylko wybrane kwestie prawne. W rzeczywistości prawnicy specjalizujący się w doradztwie M&A zaangażowani są również w bieżące konsultowanie i negocjowanie zapisów zawartych w dokumentach transakcyjnych takich jak umowa wspólników, term-sheet.

Współpraca z doświadczonymi ekspertami to sposób na to, aby zminimalizować ryzyko związane z procesem sprzedaży firmy oraz zapewnić jego zgodny z prawem przebieg. Dobra organizacja kwestii prawnych może też przyczynić się do maksymalizacji korzyści dla obu stron transakcji.

 

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *